top of page

Attraction

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
 • ช่องเขาขาด  17  กม.

 • UTerrace Kanchanaburi  19  กม.

 • น้้ำตกไทรโยคใหญ่  21  กม.

 • บ้านตั้งริมแคว  26  กม.

 • น้้ำตกไทรโยคน้อย  39  กม.

 • ​น้ำพุหินดาด  43  กม.

 • ถ้ำกระแซ  60  กม.

 • ทองผาภูมิ  63  กม.

 • เมืองมัลลิกา  70  กม.

 • ปราสาทเมืองสิงห์  76  กม.

 • น้ำตกเอราวัณ  89  กม.

 • เขื่อนศรีนครินทร์  90  กม.

 • สะพานข้ามแม่น้ำแคว  100  กม.

 • สุสานทหารดอนรัก  104  กม.

 • วัดถ้ำเสือ  120  กม.

 • ต้นจามจุรียักษ์  123  กม.

 • สังขละบุรี  141  กม.

 • เจดีย์สามองค์  151  กม.

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง (1).png
bottom of page